aktuálne pracujeme na odstraňovaní havarijných vecí na farskom úrade.

Ďakujem všetkým ktorí sa zapojili.