AKTUÁLNE OZNAMY
22. týždeň 2023 v cezročnom období 
8.týždeň cez  ROK A

29. máj - 4.jún
Správca farnosti Chorvátsky Grob : ThDr. Mário Orbán, PhD.

E-mail: farar@chorvatskygrobfara.sk
Mobil: + 421 940 347 345Oznamy:

Zbierka na katolícke masmédia. V nedeľu 21.V.23 - Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov sa konala zbierka na katolícke masmédia – vyzbieralo sa 425 E. Nech Vám to Pán odmení !

Prvý piatok – vzhľadom na okolnosti pôjdem navštíviť chorých až na budúci piatok o týždeň 9.júna.

Svätá spoveď detí a rodičov je v piatok od 16.00.  

Letné kántrové dni. Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni: Prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je len jeden deň.

Novéna k Duchu Svätému začína vo štvrtok 18.júna. 

Pozvanie - modlitbový deň: Rodinné spoločenstvo FATIMA, o.z. srdečne pozýva k spolupráci na akcii organizovanej pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska a Slovenského apoštolátu Fatimy Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete, ktorý by sa uskutočnil 13. mája 2023 na 106. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Všetkých nás sa dotýka vážna situácia, ktorá dnes ohrozuje pokoj a mier na celom svete. Panna Mária vo Fatime prosila deti, aby sa modlili sv. ruženec za ukončenie vojny a prevenciu pred novou. Sv. Otec František zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V týchto intenciách sú pozvané všetky deti, mládež a rodiny k modlitbe za pokoj a mier vo svete, za ukončenie vojen. Deti a mládež sa môžu zapojiť vo svojich farnostiach, spoločenstvách a rodinách: • spoločnou modlitbou posvätného ruženca • v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou • zasvätením detí a mládeže Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Organizátor prosí o rozšírenie oznamu do farností s prosbou, aby farnosti, spoločenstvá a rodiny, ktoré sa do tejto modlitby zapoja, poslali informácie alebo aj fotografie z tejto akcie na emailovú adresu: rs.fatima.oz@gmail.com .

 

 • Pozvanie - duchovná obnova: Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 2.-4. júna 2023 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený aj na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori.


 • Podeľme sa!: Farnosti, spoločenstvá či domácnosti sú aj tento rok pozvané zorganizovať pôstnu polievku. Výťažok tohto 17. ročníka benefičnej akcie pomôže zabezpečiť v bratislavskej Petržalke tri skromné byty pre 3 pracujúce rodiny s maloletými deťmi ako aj novú strechu pre bezpečný domov ďalších 4 rodín na Východe v Košiciach.

 

 • SDM: V mene Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy oznamujeme, že v týchto dňoch sú do farností Bratislavskej arcidiecézy doručované plagáty k Svetovým dňom mládeže, ktoré sa budú  konať v Portugalsku v termíne 1. - 6. augusta 2023 s možnosťou zúčastniť sa aj programu v diecézach už od 24. júla 2023. Svätý otec František týmto podujatím pozýva mladých ľudí celého sveta, aby sa s ním stretli a obohatili sa skúsenosťou zo spoločenstva celej Cirkvi. Prosíme, aby ste povzbudili mladých vo Vašich farnostiach a spoločenstvách, aby využili túto mimoriadnu príležitosť prežiť nové impulzy k posilneniu viery a spolupatričnosti k Cirkvi. Bližšie informácie o podujatí a registrácii sú na stránke www.svetovednimladeze.sk alebo sa môžete obrátiť priamo na Komisiu pre mládež Bratislavskej arcidiecézy (www.mladezba.sk).


 • Prihlášky na RKCMBF UK  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023, informácie nájdete na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára, viac informácií na stránke www.kscm.sk .
 • Púť detí:  Pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 20.5.2022. Témou púte bude: Krajší svet s Máriou. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/  a na plagáte .
 • Ponuka duchovných cvičení Dávame vám do pozornosti ponuku duchovných cvičení pre kňazov a laikov z Centra Božieho Milosrdenstva - Pallotíni.
 • Pozvánka na modlitbu : Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne všetkých pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá bude vo štvrtok 20. apríla 2023 v uršulínskom kostole Loretánskej Panny Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery).
 • Kurz pre kantorov a organistov (Pre kňazov a ich spolupracovníkov): Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje v dňoch 2. – 7. júla 2023 v Ružomberku kurz pre chrámových organistov a kantorov. Záujemcovia si môžu vybrať z týchto špecializácií: 1) hra na organe, 2) dirigovanie zboru, 3) gregoriánsky chorál. Viac informácií ako aj prihlášku možno nájsť na webových stránkach: https://www.facebook.com/KHKURK; https://khkurk.wixsite.com/katedra/aktuality alebo https://gospel.spevy.site/.
 • Zbierka na seminár (na výchovu nových kňazov) bude 30.IV.23 na nedeľu Dobrého pastiera.

  Týždeň MODLITIEB za duchovné povolania – od dnešnej nedele do budúcej do 30.IV. máme týždeň, ktorý osobitne venujeme modlitbám za duchovné povolania. U nás máme vo štvrtok adoráciu Najsvätejšej sviatosti – modlitby osobitne budeme venovať na tento úmysel.

  Púť do Krakowa: Ide sa 5.5.2023 vo večerných hodinách. Cena na osobu je 35 Eur. Ďalšie informácie vám podá p. Galovičová Anna č.t. 45996173, hlavná organizátorka. Ďakuje vám za účasť.Naše farské aktivity: 

Modlitby chvála s Braňom Letkom: Aktivita pre modlitebné citlivé duše. Pani Darina Gergelyová organizuje vždy v piatok večer o 19.00 v pastoračnom centre na fare živé pripojenie sa na modlitby chvál vedené p. Braňom Letkom a cez mobilné pripojenie na fare sa spoločne bude modliť a chváliť Pána Boha.

Modlitby matiek so Zuzkou: organizuje sa – napred individuálnymi prípravnými modlitbami cirkevné dielo „Modlitby matiek“, ktoré sa spoločne schádzajú raz do týždňa, aby sa spoločne modlili určité špeciálne modlitby. Pomaly sa treba združovať okolo pani Zuzany Javorkovej.

Sobotňajšia modlitba Sv. Ruženca: nakoľko v našej farnosti upadla spoločná modlitba sv. Ruženca cez týždeň aj v sobotu, chceme ju oživiť. Zvlášť v sobotu o 7:15 vás čaká pani Jozefína Turiničová, aby ste sa spolu pomodlili sv. Ruženec a fatimskú pobožnosť. Aj každý deň pre sv. omšou sa modlieva sv. ruženec a v piatok Krížová cesta.

Nácvik spevu – v nedeľu večer o 18.00 je nácvik spevu v pastoračnom centre na fare. Môžete prísť a podporiť spev v kostole (spevácky zbor??? . zatiaľ málo ľudí).

Slovo na dnes 
Nikdy, vôbec nikdy nie je Boh trýzniteľom ľudského svedomia. Našu minulosť ukryl do Kristovho srdca a o našu budúcnosť sa už postaral.  Roger Schutz