AKTUÁLNE OZNAMY 26. týždeň 2022

13. týždeň v Cezročnom období _ Rok Pána 2022, Liturgický rok C
27. jún - 03. júl 

Prvý piatok: 
V piatok 1. júla pôjdem navštíviť chorých domov. Večer bude prvopiatková pobožnosť.

CreoCaritas: 
Bratislavská arcidiecézna charita znovu spustila grantový program s názvom CreoCaritas, ktorým chce finančne podporiť kreatívnu charitnú činnosť realizovanú dobrovoľníkmi a organizáciami v prospech osôb, či spoločenstiev priamo vo farnostiach. Žiadosť o grant je možné podať do 30. júna 2022. Viac informácií nájdete www.charitaba.sk/grant-creocaritas/ . V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na Bratislavskú arcidiecéznu charitu.


„Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku; tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde je smútok, radosť. Ó, Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech povzbudzujem; byť pochopený, ale radšej nech pochopím; byť milovaný, ale radšej nech milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení dostávame odpustenie; v smrti sa rodíme do večného života.“
františek z assisi