AKTUÁLNE OZNAMY
13. týždeň 2023 v cezročnom období 
5. týždeň pôstu v roku a

27. marec - 2.apríl
Správca farnosti Chorvátsky Grob : ThDr. Mário Orbán, PhD.

E-mail: farar@chorvatskygrobfara.sk
Mobil: + 421 940 347 345Oznamy:


  • KRÍŽOVÁ CESTA - bude v piatok o 17.15 a v nedeľu o 15.00
  • V PIATOK 31.3. pôjdem navštíviť pred sviatkami chorých a ležiacich, ako na Prvý piatok.


  • Podeľme sa!: Farnosti, spoločenstvá či domácnosti sú aj tento rok pozvané zorganizovať pôstnu polievku. Výťažok tohto 17. ročníka benefičnej akcie pomôže zabezpečiť v bratislavskej Petržalke tri skromné byty pre 3 pracujúce rodiny s maloletými deťmi ako aj novú strechu pre bezpečný domov ďalších 4 rodín na Východe v Košiciach.

 

  • SDM: V mene Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy oznamujeme, že v týchto dňoch sú do farností Bratislavskej arcidiecézy doručované plagáty k Svetovým dňom mládeže, ktoré sa budú  konať v Portugalsku v termíne 1. - 6. augusta 2023 s možnosťou zúčastniť sa aj programu v diecézach už od 24. júla 2023. Svätý otec František týmto podujatím pozýva mladých ľudí celého sveta, aby sa s ním stretli a obohatili sa skúsenosťou zo spoločenstva celej Cirkvi. Prosíme, aby ste povzbudili mladých vo Vašich farnostiach a spoločenstvách, aby využili túto mimoriadnu príležitosť prežiť nové impulzy k posilneniu viery a spolupatričnosti k Cirkvi. Bližšie informácie o podujatí a registrácii sú na stránke www.svetovednimladeze.sk alebo sa môžete obrátiť priamo na Komisiu pre mládež Bratislavskej arcidiecézy (www.mladezba.sk).


  • Prihlášky na RKCMBF UK  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023, informácie nájdete na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára, viac informácií na stránke www.kscm.sk .

 

  • Florbalový turnaj pod záštitou KMBA: Farnosť Bernolákovo organizuje pod záštitou Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy, prvý florbalový turnaj pre mladých s názvom Kornel Cup. Turnaj sa uskutoční v sobotu 25.3. na ZŠ Komenského v Bernolákove. Prihlasovanie trvá do 18.3.2023. Všetky informácie a prihlasovanie sa nachádzajú na webstránke: www.kornelcup.webnode.sk K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).
  • Sviatok Sv. Jozefa sa slávi v pondelok 20.3.23
  • Slávnosť Zvestovanie Pána
  • Zmena času v noci z 25. na 26. marca sa mení. O 02.hodinu dopredu na 03.hodinu, o hodinu dopredu.

Naše farské aktivity: 

1.   Výlet Horehronie – v máji od 5. popoludní do 8. mája pôjdeme s deťmi na výlet do Čierneho Balogu a na Horehronie. Je potrebné sa prihlásiť u pani uč. Zuzany Javorkovej – deti prvý stupeň a animátori z druhého stupňa – dopravu zabezpečíme svojpomocne.  

2.   Modlitby chvála s Braňom Letkom: Aktivita pre modlitebné citlivé duše. Pani Darina Gergelyová organizuje vždy v piatok večer o 19.00 v pastoračnom centre na fare živé pripojenie sa na modlitby chvál vedené p. Braňom Letkom a cez mobilné pripojenie na fare sa spoločne bude modliť a chváliť Pána Boha.

Modlitby matiek so Zuzkou: organizuje sa – napred individuálnymi prípravnými modlitba cirkevné dielo „Modlitby matiek“, ktoré sa spoločne schádzajú raz do týždňa, aby sa spoločne modlili určité špeciálne modlitby. Pomaly sa treba združovať okolo pani Zuzany Javorkovej.

Sobotňajšia modlitba Sv. Ruženca: nakoľko v našej farnosti upadla spoločná modlitba sv. Ruženca cez týždeň aj v sobotu, chceme ju oživiť. Zvlášť v sobotu o 7:15 vás čaká pani Jozefína Turiničová, aby ste sa spolu pomodlili sv. Ruženec a fatimskú pobožnosť. Aj každý deň pre sv. omšou sa modlieva sv. ruženec a v piatok Krížová cesta.

Modlitby chvála s Braňom Letkom: Aktivita pre modlitebné citlivé duše. Pani Darina Gergelyová organizuje vždy v piatok večer o 19.00 v pastoračnom centre na fare živé pripojenie sa na modlitby chvál vedené p. Braňom Letkom a cez mobilné pripojenie na fare sa spoločne bude modliť a chváliť Pána Boha.

Modlitby matiek so Zuzkou: organizuje sa – napred individuálnymi prípravnými modlitba cirkevné dielo „Modlitby matiek“, ktoré sa spoločne schádzajú raz do týždňa, aby sa spoločne modlili určité špeciálne modlitby. Pomaly sa treba združovať okolo pani Zuzany Javorkovej.

Sobotnajšia modlitba Sv. Ruženca: nakoľko v našej farnosti upadla spoločná modlitba sv. Ruženca cez týždeň aj v sobotu, chceme ju oživiť. Zvlášť v sobotu o 7:15 vás čaká pani Jozefína Turiničová, aby ste sa spolu pomodlili sv. Ruženec a fatimskú pobožnosť.

Nácvik spevu – v nedeľu večer o 18.00 je nácvik spevu v pastoračnom centre na fare. Môžete prísť a podporiť spev v kostole (spevácky zbor??? . zatiaľ málo ľudí).

Slovo na dnes 
Nikdy, vôbec nikdy nie je Boh trýzniteľom ľudského svedomia. Našu minulosť ukryl do Kristovho srdca a o našu budúcnosť sa už postaral.  Roger Schutz