Farnosť Chorvátsky Grob

farár: Milan Naď

E-mail:  chorvatsky-grob@ba.ecclesia.sk       

Mobil: +421 940 347 345

Kostol: Krista Kráľa Chorvátsky Grob (r. 1589)

Kaplnka:   Najsvätejšej Trojice (r. 1880)

Pôvodne renesančný Kostol Krista Kráľa
Pôvodne jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria vznikol v roku 1589 obnovou staršieho neskorogotického sakrálneho objektu, z ktorého ostali obvodové múry presbytéria, na severnej strane s kamenným neskorogotickým pastofóriom.
Kostol bol opravený v roku 1773, 1863, 1904 a rozšírený priečnou novostavbou v roku 1940. Posviacka zmeneného kostola sa konala 16. júna 1940. Pôvodné presbytérim je zaklenuté renesančnou krížovou hrebienkovou klenbou z roku 1589. Vybúraním severnej steny pôvodnej lode pričlenili nový halový priestor kolmo na pôvodnú stavbu k starému kostolu, ktorého orientáciu zmenili na severnú. Nová široká halová loď je zaklenutá lomenou valenou klenbou a má polygonálne uzavreté presbytérium s lunetami. Celý interiér je vybavený figurálnou nástennou maľbou. Na západnej strane zostala pôvodná pred stavaná veža, krytá ihlanom.
Z pôvodného vnútorného zariadenia sa zachovala plastika Panny Márie z druhej polovice 18. storočia a na vrchnáku novšej krstiteľnice je skupina Krstu Krista. Monštrancia je zo začiatku 16. storočia a barokový kalich z roku 1659.
V kostole je reliéf blahoslaveného Nikola Tavelica dar Chorvátov veriacim obce.

Posviacka kostola v Horvátskom Grobe 1940

Správca farnosti Chorvátsky Grob

Milan Naď

E-mail:  chorvatsky-grob@ba.ecclesia.sk       

Mobil: + 421 940 347 345