KATECHIZMUS PRVÁ ČASŤ
(pre veľkých aj malých)

Aby sme mohli byť spasený, musíme: 
1. Veriť všetko, čo Boh zjavil.
2. Zachovávať, čo Boh prikazuje.
3. Užívať prostriedky milosti.

Časť 3.
ODPUSTKY - STVORENIE SVETA

Katechéza 3_05.12.2021.pdf

Časť 4.
Stvorenie človeka - prvý hriech
Katechéza 4_12.12.2021.pdf

Časť 5.
Zmysel života a Kain a Abel

Časť 9.
Liturgický rok a advent
Katechéza 9.pdf

Časť 10.
Advent a Abrahamova modlitba
Katechéza 10.pdf

Časť 11.
Abrahám - zmluva s Bohom

Katechéza 11.pdf

Časť 12.
Abrahám - poslušnosť a obeta

Katechéza 12.pdf

Časť 13.
Nová zmluva - sv. omša

Katechéza 13.pdf

Časť 14.
Nová zmluva - Božie deti

Katechéza 14.pdf

časť 18.
VIANOCE

Príprava na sviatosť birmovania 2021/2022

" Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dozvedeli, že aj Samária prijala Božiu zvesť, vyslali ta Petra a Jána. Hneď ako ta prišli, prosili Boha, aby daroval týmto novým kresťanom Svätého Ducha, lebo dosiaľ ho ešte nik z nich neprijal, hoci boli pokrstení v mene Pána Ježiša Krista. Peter a Ján vložili teda ruky na týchto veriacich a dostali Ducha Svätého".
 

Milí mladí priatelia...

Dávame si takúto zaujímavú otázku: „Na čo som vlastne na svete? Čo tu mám robiť? Aký je zmysel môjho života?“ V katechizme nachádzame takúto odpoveď: „Na svete sme na to, aby sme Pána Boha poznali a milovali, jemu slúžili a boli spasení, t.j. boli s ním raz večne šťastní v nebi.“ Na prvý pohľad je táto odpoveď dosť suchá, príliš strohá. Najlepšie pochopíme iba jej koniec, že som tu vlastne preto, aby som raz umrel a išiel do Neba. „Ale načo som tu, čo tu mám robiť? Čo sa tu odo mňa očakáva?“ Ak to chceme trochu viac pochopiť zamyslime sa nad tým tak viac zoširoka... Opýtajme sa preto tak ako sa to bežne robí: „Ako žiť tento môj život, aby som niečo znamenal v tomto svete? Aby sa o mne hovorilo? Aby som bol dôležitý (á)!“ Keď bol u nás na Slovensku svätý Otec, hlava našej Cirkvi, prihovoril sa aj ku vám, milí mladí priatelia... A čo povedal? Medzi iným aj toto: „Nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa na deň, ale by náš život bol dobrodružnou výpravou.“ A ku tomu sú potrebné dve veci, ktoré si potrebujete osvojiť, aby vám boli úplne samozrejmé, stále a každodenne žité? Čo to je, aby náš život bol zaujímavým dobrodružstvom?  Je to láska a hrdinstvo. Vy zaiste snívate o šťastnej budúcnosti. Chcete byť veľkí, chcete niečo znamenať, chcete byť centrom pozornosti. Chcete zaujať a chcete sa presadiť vo svete veľkých, alebo dospelých! Ako? Možno svojím výzorom: krásou, zjavom, spevom, nejakou výnimočnosťou... Chlapci zasa vypracovaným telom so svalmi a silou, alebo byť vtipný a chytrý, byť frajerom, aby ma všetci videli a počuli a zatlieskali mi... Je to možné? Zaiste. Len pozor. Nie každý môže byť prvý vo všetkom a nie každý môže byť víťazom. Niekedy sú zasa naše predstavy o budúcnosti falošné inokedy nemáme dostatok sily a odvahy. Možno aj začneme, ale po čase prídeme na to, že je to hlúposť. Alebo sú aj takí medzi nami, ktorí len snívajú ako by mohli a čo by mohli a keď sú už starí zistia, že im už ušiel vlak a s ním aj čas a že vlastne nič v živote neurobili..