Sväté omše 48. týždňA 2022
35. týždňa v Cezročnom období _ Rok Pána 2022, Liturgický rok C
28.November - 04. december

Správca farnosti Chorvátsky Grob : ThDr. Mário Orbán, PhD.

E-mail: farar@chorvatskygrobfara.sk
Mobil: + 421 940 347 345


„Nájdi pravdu, a pravda ťa oslobodí.“
ježiš kristus