Sväté omše 13. týždňA 2023 v cezročnom období

27.marec - 2.apríl

Správca farnosti Chorvátsky Grob : ThDr. Mário Orbán, PhD.

E-mail: farar@chorvatskygrobfara.sk
Mobil: + 421 940 347 345


„Nájdi pravdu, a pravda ťa oslobodí.“
ježiš kristus