Sväté omše 22. týždňA 2023 v cezročnom období

29.máj -4.jún

Správca farnosti Chorvátsky Grob : ThDr. Mário Orbán, PhD.

E-mail: farar@chorvatskygrobfara.sk
Mobil: + 421 940 347 345


„Nájdi pravdu, a pravda ťa oslobodí.“
ježiš kristus