Sväté omše 26. týždňA 2022
13. týždňa v Cezročnom období _ Rok Pána 2022, Liturgický rok C
27.jún - 03. júl

PONDELOK              27. jún 2022
Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období
18:00    Alojz Hržič a Miroslav Hržič   


UTOROK                   28. jún 2022
Svätého Ireneja, biskupa a mučeníka (spomienka)
18:00    ⍭ Terézia Škrípová (mesačná svätá omša)

STREDA                    29. jún 2022
PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Svätých Petra a Pavla, apoštolov
07:00   za farníkov
18:00    Ladislav Kubačka
ŠTVRTOK                 30. jún 2022
Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme (ľubovoľná spomienka)
18:00    starí rodičia Turiničoví, ich deti, vnuci, rehoľná sestra Viborada

PIATOK                     01. júl 2022
Piatok 13. týždňa v Cezročnom období
18:00    Marianna Turiničová
SOBOTA                   02. júl 2022
Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie  (sviatok)
07:15   fatimská pobožnosť po prvom piatku
08:00     František Habala, rodičia z oboch strán

NEDEĽA                   03. júl 2022
14. nedeľa v cezročnom období
08:00    ⍭ rodičia Kristína a Šebastián Jendek a rehoľné sestry Anatólia a Germána
10:00    za farníkov

„Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku; tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde je smútok, radosť. Ó, Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech povzbudzujem; byť pochopený, ale radšej nech pochopím; byť milovaný, ale radšej nech milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení dostávame odpustenie; v smrti sa rodíme do večného života.“františek z assisi