AKTUÁLNE FARNÍKY 2022

Na počiatku sveta bol raj a v ňom rajský život.

Pozostatky raja zostávajú v nás a v našom srdci. Túžba po pokoji v srdci človeka a túžba po istom, trvalom spoločenstve lásky. Akýsi pozostatok rajského života a naplnenie týchto dvoch základných túžob je možné nájsť ešte v manželstve a rodine. Tam nájdeme pozostatok lásky a pokoja, ktoré prežívajú deti v spoločenstve usporiadanej rodiny. Plnosť naplnenia týchto túžob po pokoji a istom trvalom spoločenstve lásky nájdeme ako odmenu v nebi, v živote po smrti, ktorý nám Boh prisľúbil. V bežnom živote, ktorý každodenne žijeme často hľadáme pokoj. Hľadáme ho, ale nevieme nájsť. Prečo? Možno aj preto, lebo ho hľadáme mimo seba, vonku. Hľadáme ho v okolnostiach do ktorých by sme sa chceli dostať a myslíme si, že pokoj príde práve vtedy. Prví mnísi a pustovníci hľadali pokoj v púšti, v tichu lesa a hôr, alebo na vysokých bralách. Tam si stavali aj svoje kláštory. Vieme však, že akí silní zápas museli zdolávať vo svojom srdci a duši. Diabol sa presťahoval z bojiska ruchu sveta do ich hlavy, spomienok a predstáv. A tiež nie každý z nás je povolaný a pozvaný k takémuto životu, kde všetko nechá a ide do samoty. Svätý Augustín povedal známu vetu, že nespokojné je ľudské srdce pokiaľ nespočinie v Bohu. Človek preto potrebuje pre spokojnosť svojho srdca života vôjsť do svojho vnútra. Tam v hĺbke a tichu svojho srdca a duš nachádza svojho Boha, pokoj a istotu. V našom srdci v tichu svedomia a duše, v hĺbke ponorenia sa do seba samého a odpútania sa od sveta je tajomný priestor, kde sa stretám s Bohom. Carlo Caretto to napísal ako nadpis svojej knihy: „Púšť uprostred mesta.“ A druhá túžba, ktorú sme nazvali túžba po trvalej a istej láske je tiež ukrytá v našom vzťahu k Bohu. Často sa totiž mýlime a myslíme si, že to dokážeme s ľuďmi vytvoriť. Zdá sa nám to možné. Niekedy to aj sľubujeme, nevediac čo hovoríme: „Urobím ťa šťastným. Urobím ťa šťastnou.“ Po chvíle však zistíme, že ako ľudia nie sme schopní toho. Môže potešiť človeka, rozveseliť i rozvášniť, ale nemôžeme do neho vstúpiť, ani za neho žiť a trpieť, ba ani pochopiť ho plne. Zostáva pre nás tajomstvom. Iba to čo je od nižšie a slabšie môžeme urobiť šťastným v plnom zmysel slova. To sú zvieratá, ako najbližšie stvorenie pred nami. Zviera môžeme urobiť spokojným a šťastným, lebo ku tomu nepotrebuje tak veľa ako človek. My, potrebujeme istú a trvalú a pritom neustále presvedčivú a presviedčajúcu lásku. Vzťah, ktorý je pevný, istý, nezničiteľný, vždy a všade a všetko prenikajúci. Takýto nám môže dať len Boh. Iba On nás vie dokonale poznať a pochopiť a iba On nám svojou všemohúcou mocou môže a vie vždy pomôcť a aj pomáha. Posiľňuje zároveň našu lásku, aby sme ju vedeli mať a mali posilnenú až tak, že by sme ako Božie deti dokázali milovať viac ako len ľudskou láskou. S Ním a s jeho pomocou potom zakusujeme spoločenstvo a lásku, ktorá je tak silná a odolná, že ju ani brána smrti nezastaví a bude trvať večne. Láska medzi mnou a Bohom, láska medzi mojou dušou a Božou majestátnosťou. Zároveň sa posilní a umocní aj moja láska k človeku a ľuďom. Dokážem odpúšťať a premáhať zlo i hriech, dokážem povstať zo slabosti, sklamania a bezmocnosti a dokážem prejaviť človeku moju lásku zdokonalenú, umocnenú Božou láskou.  

FARNÍKY 2021